2013.10.21
MAGAZYN HUTNICZY NR 42/43 (1814)

Katowice 15-22 X 2013

WYZWANIA NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Rozmowa „MH” ze Zbigniewem Rondudą
Wiceprezesem Odlewniczej Izby Gospodarczej oraz Prezesem ODLEWNI POLSKICH S.A. w Starachowicach

MH”: Jakie największe wyzwania Pana zdaniem stoją przed branżą odlewniczą w najbliższej przyszłości?
Z. Ronduda:
Branża odlewnicza powinna wykorzystać możliwości rozwoju technicznego i technologicznego. Takie możliwości w latach 2004-2006 i 2007-2013 stworzyły dotacje unijne. Wiele odlewni skorzystało z nich podnosząc zdecydowanie swoją konkurencyjność przez wdrażanie innowacyjnej techniki.
Z jeszcze większą dynamiką należy to samo zrobić w latach 2014-2020. Pozwoli to na zrównanie poziomu technicznego odlewni z najlepszymi firmami z branży w Europie i na świecie. Na pewno rozwojowi techniki powinien towarzyszyć wzrost poziomu organizacji w firmach. To powinno przełożyć się na wzrost wskaźników wydajności i jakości (np. sprzedaży odlewów na jednego zatrudnionego i poziomu tzw. braków). Istotna jest również dywersyfikacja zamówień od klientów, która może być siłą napędową w mocno zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Koniunktura ta przeważnie jest różna dla równych sektorów gospodarki – jedni mają mniej zamówień, ale drudzy mogą mieć więcej, co powinno pozwolić na stabilny rozwój m.in. takiej branży jak odlewnictwo, która zaopatruje różne sektory gospodarki.

„MH”: Jak polska branża metalowa i odlewnicza radzą sobie z zagraniczną konkurencją, głównie z Chin? Czy polskie firmy mają szanse konkurować z największymi potentatami na europejskim i światowym rynku?
Z. Ronduda:
Zdecydowanie polskie odlewnie mogą konkurować z potężnymi potentatami na europejskim i światowym rynku. Całkowita produkcja w Polsce (1 milion ton odlewów) w 2011 r. była wyższa niż w najlepszym dotychczas 2008 r. W skali światowej zaledwie kilka krajów miało podobny wskaźnik. Produkcja odlewów w Polsce i ich eksport, to linia cały czas wznosząca się. Produkujemy odlewy skomplikowane i z coraz lepszych tworzyw. Właśnie to i ścisła współpraca z klientem w zakresie konstrukcji odlewu, logistyki dostaw, pozwala walczyć z chińską konkurencją.
„MH”: Bardzo dziękujemy Panu za rozmowę.