ODLEWNIE  POLSKIE  S.A.

w  STARACHOWICACH

poszukują Kandydatów na stanowisko:

 

Kontroler jakości

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będą:

 

 • przygotowanie prób żeliwnych do badań metalograficznych i wytrzymałościowych oraz ich terminowe wykonanie zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, dokumentacją techniczną i normalizacyjną w tym zakresie,
 • wystawianie orzeczeń z przeprowadzanych badań,
 • zapewnienie pełnej sprawności technicznej powierzonych maszyn, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu mierniczego i narzędzi.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie średnie techniczne;
 • uprawnienia do obsługi maszyn skrawających (tokarka, frezarka, szlifierka),
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w powyższym zakresie;
 • systematyczność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność;
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie.

 

Oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne zasady wynagradzania
 • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • ciekawą pracę w młodym zespole i dynamicznym środowisku pracy

Oferty proszę składać do dnia 31.03.2023 r. 

 

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach ul. W. Rogowskiego 22, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Akcyjną Odlewnie Polskie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach przy ul. W. Rogowskiego 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.