polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Kontrola jakości

Kontrola jakości

Laboratorium kontrolno – pomiarowe wykonuje:

 • badania parametrów mas formierskich takich jak: przepuszczalność, wytrzymałość, zagęszczalność, osypliwość, wilgotność, lepiszcze, gliny aktywne,
 • szybką analizę składu chemicznego (30 pierwiastków) tworzywa odlewniczego oraz materiałów wsadowych na:
 • spektrometrze optyczno – emisyjnym typuSPEKTROLAB dla ilościowej analizy składu chemicznego stopów na bazie Fe z analizą pierwiastków śladowych stopach; model LAB LAVM10, rok produkcji 2010, producent: Spectro Analitycal Instruments GmbH – Niemcy,

 • spektrometrze emisyjnym angielskiej firmy Hilger Analitycal typu E980C z oprogramowaniem analitycznym PC-PLUS, z wykorzystaniem poczty pneumatycznej umożliwiającej pneumatyczne podawanie próbek do badań z rejonu pieca OTTO – JUNKER do laboratorium
 • badania wytrzymałościowe (Rm, Re, A5, Z, HB, HRc, KCU, KCV) m. in. na urządzeniu Z250 firmy ZWICK/ ROELL (rok produkcji: 2008, Niemcy),
 • badanie struktury metalu przy pomocy mikroskopu metalograficznego z oprogramowaniem – Inverted Matallurgical Microscope ECLIPSE MA100 – produkcji NIKON JAPAN, model ECLIPSE MA 100, oprogramowanie NIS-BR stroboskopowy NICON,
 • szczegółowe badanie struktury metalu na cyfrowym skaningowym mikroskopie elektronowym VEGA3 LMH firmy TESCAN, wyposażonym w system mikroanalizy rentgenowskiej EDS produkcji OXFORD Instruments. Maksymalne powiększenie mikroskopowe 1000000x,
 • skaner optyczny – model ATOS II firmy GOM do pomiarów odlewów i omodelowań odlewniczych,
 • badania wymiarowe na urządzeniu 3D LH 87 Wenzel, firmy niemiecko-austriackiej,
 • tomograf komputerowy firmy NIKON model M2 do prześwietlania odlewów, wyposażony w lampę Xray 450 KV oraz detektory płaski i liniowy,
 • badania ultradźwiękowe z wykorzystaniem defektoskopu ultradźwiękowego Olimpus Omniscan SX,
 • badania magnetyczno-proszkowe z wykorzystaniem defektoskopu magnetycznego strumieniowego, typ SILVER YOKE B100S HD 230V (magnesowanie polem zmiennym)
 • badanie próbek podłużnych w metodzie COLD-BOX.
 

polandEnglishGermanfrenchrussia