polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Kontrola jakości

Kontrola jakości

Laboratorium kontrolno – pomiarowe wykonuje:

  • badania parametrów mas formierskich takich jak: przepuszczalność, wytrzymałość, zagęszczalność, osypliwość, wilgotność, lepiszcze, gliny aktywne,
  • szybką analizę składu chemicznego (24 pierwiastki) tworzywa odlewniczego oraz materiałów wsadowych na:
  • spektrometrze optyczno – emisyjnym typuSPEKTROLAB dla ilościowej analizy składu chemicznego stopów na bazie Fe z analizą pierwiastków śladowych stopach; model LAB LAVM10, rok produkcji 2010, producent: Spectro Analitycal Instruments GmbH – Niemcy,

  • spektrometrze emisyjnym angielskiej firmy Hilger Analitycal typu E980C z oprogramowaniem analitycznym PC-PLUS, z wykorzystaniem poczty pneumatycznej umożliwiającej pneumatyczne podawanie próbek do badań z rejonu pieca OTTO – JUNKER do laboratorium
  • badania wytrzymałościowe (Rm, Re, A5, Z, HB, HRc, KCU, KCV) m. in. na urządzeniu Z250 firmy ZWICK/ ROELL (rok produkcji: 2008, Niemcy),
  • badanie struktury metalu przy pomocy mikroskopu metalograficznego z oprogramowaniem – Inverted Matallurgical Microscope ECLIPSE MA100 – produkcji NIKON JAPAN, model ECLIPSE MA 100, oprogramowanie NIS-BR stroboskopowy NICON,
  • badania wymiarowe na urządzeniu 3D LH 87 Wenzel, firmy niemiecko-austriackiej,
  • badania ultradźwiękowe z wykorzystaniem defektoskopu ultradźwiękowego Olimpus Omniscan SX,
  • badania magnetyczno-proszkowe z wykorzystaniem defektoskopu magnetycznego strumieniowego, typ SILVER YOKE B100S HD 230V (magnesowanie polem zmiennym)
  • badanie próbek podłużnych w metodzie COLD-BOX.
 

polandEnglishGermanfrenchrussia