PERSONELLE KONTAKTE

Qualität

Paweł Saletra

Paweł Saletra
Dyrektor Jakości

Andrzej Adach

Andrzej Adach
Główny Specjalista ds. Kontroli Jakości

Paweł Sokołowski

Paweł Sokołowski
Specjalista ds. Kontroli Jakości

Malgorzata Krakowiak

Małgorzata Krakowiak – Dudzic
Specjalista ds. Kontroli Jakości