polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Kontakt

Kontakt

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
z siedzibą w Starachowicach
Adres: 27-200 STARACHOWICE,  INŻ. WŁADYSŁAWA ROGOWSKIEGO 22
tel. +48 41 275 86 00
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000024126

Kapitał zakładowy Spółki: 30.996.181,50 złotych wpłacony w całości
NIP: 664-00-05-475

Kontakty personalne do przedstawicieli działów znajdują się TUTAJ.

 

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Nazwa firmy / Instytucji: (wymagane)

Imię i Nazwisko: * (wymagane)

Miasto: * (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą przy ul.W. Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice, w podanych powyżej celach.

 

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice, w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celach archiwalnych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 

Inspektor Ochrony Danych

iod@odlewniepolskie.pl
tel. 41 275 86 42

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE , 27-200 Starachowice ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@odlewniepolskie.pl; tel. 41 275 86 42,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

Zgłaszanie naruszeń prawa, procedur wewnętrznych i standardów etycznych w ODLEWNIACH POLSKICH S.A.

 

  1. informacja-zarzad@odlewniepolskie.pl – dla zgłaszania naruszeń w Spółce
  2. informacja-radanadzorcza@odlewniepolskie.pl – dla zgłaszania naruszeń dotyczących Zarządu Spółki
polandEnglishGermanfrenchrussia