2007.04.26
ODLEWNIE: uzyskanie pozwolenia zintegrowanego przez Spółkę (Emitent – PAP – poniedziałek, 14 maja 08:47).


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne Raport bieżący nr 23/2007

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 14 maja 2007 roku Spółka otrzymała wydaną w dniu 26 kwietnia 2007 roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzję o udzieleniu ODLEWNIOM POLSKIM S.A. w Starachowicach pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie odlewniczej działalności gospodarczej w jej obiektach fabrycznych w Starachowicach. Pozwolenie zostało wydane na czas określony z ważnością do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Tym samym zostało potwierdzone, że stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne oraz sposoby prowadzenia działalności odlewniczej zapewniają spełnienie wymagań najlepszej dostępnej techniki i osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska.
Zdaniem Zarządu uzyskana decyzja ma fundamentalne znaczenie dla realizacji zadań wynikających z wieloletniej strategii rozwoju Spółki i umacniania jej pozycji na jednolitym rynku Unii Europejskiej.