Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na realizację zamówienia „Zakup i wdrożenie obrabiarki CNC do odlewów” – kontrakt 5.6 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Stworzenie w Spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych OBRKO” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostanie dokonany w dniu 22 sierpnia 2013 roku. Spowodowane jest to faktem, że Komisja obradująca w dniu 21 sierpnia 2013 roku nie zakończyła wszystkich prac związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty i ogłosiła przerwę w obradach do dnia 22 sierpnia 2013 godz. 8.00.

O wynikach postępowania poinformujemy w dniu 22 sierpnia 2013 roku na naszej stronie internetowej. Wszyscy uczestnicy postępowania zostaną także poinformowani pisemnie o jego wynikach.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

Jacek Wojtan