polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Kalendarium Wydarzeń

odlewnie polskie logo

Audyt energetyczny ...

  2014.01.29 Odlewnie Polskie S.A. zawarły umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodar...

odlewnie polskie logo

Powstał Klaster "METAL-CAST" ...

  2012.04.05 W dniu 28 marca 2012 r. w siedzibie Odlewni Polskich S.A. przedstawiciele kilkunastu przed...

odlewnie polskie logo

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wrę ...

  2011.10.19 12 firm uhonorowano certyfikatami "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", które przyznaje NSZ...

odlewnie polskie logo

CERTYFIKAT INNOWACYJNOŚCI ...

  2011.08.22 Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach znalazła się na 186 miejscu wśród 500 ...

odlewnie polskie logo

Zawarcie umowy z PARP ...

  2011.08.10 W dniu 10 sierpnia 2011 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsię...

odlewnie polskie logo

Zakup akcji przez Członka Zarządu ...

  2011.05.26 W dniu 23 maja 2011 roku Pan Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu Spółki nabył w obro...

odlewnie polskie logo

Rejestracja akcji serii G Spółki w Kra ...

  2011.05.12 W dniu 12 maja 2011 r. Spółka otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozy...

odlewnie polskie logo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzen ...

  2011.04.29 Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolen...

odlewnie polskie logo

Rejestracja zmian w Statucie Spółki ...

  2011.03.30 W dniu 25 marca 2011 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejest...

odlewnie polskie logo

Zawarcie znaczącej umowy z KORPO Sp. z ...

  2011.02.28 Spółka w okresie od dnia 12 sierpnia 2010 roku (raport bieżący nr 36/2010 z dnia 12.08...

polandEnglishGermanfrenchrussia