DOTACJE

Inteligentne zintegrowane zrobotyzowane systemy dla MSP kontrolowanych przez Internet w dynamicznych procesach produkcyjnych
(Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes)

horizon 2020

II.1. Inteligentne zintegrowane zrobotyzowane systemy dla MSP kontrolowanych przez Internet w dynamicznych procesach produkcyjnych (Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes). Program Europejski HORIZON 2020, nr 680 734.

Celem projektu jest opracowanie robota do operacji wykończenia odlewów, eliminującego trudne, niebezpieczne i nieergonomiczne ręczne prace szlifowania odlewów. Projekt realizowany w dużym europejskim konsorcjum. Zakres projektu realizowanego przez OPSA w Starachowicach obejmował opracowanie założeń dot. funkcjonalności robota przeznaczonego do szlifowania odlewów, monitorowania procesu projektowania i wykonywania robota oraz projektowanie infrastruktury funkcjonalnej (uchwyty, systemy mocujące). Konsorcjant (OPSA) opracował technologię szlifowania wybranych odlewów oraz przekazał liderowi konsorcjum wytypowane odlewy. Wytworzony przez głównego beneficjenta robot został przekazany do OPSA do oceny jego funkcjonalności.

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Wdrażanie do odlewniczej techniki wytwarzania systemów robotyzacji do operacji wykończenia odlewów. Poprawa warunków pracy, efektywności i powtarzalności wykończenia odlewów. Wdrażania systemów Przemysłu 4.0, w zakresie przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Wartość ogółem projektu: 126 346,03 EUR,

w tym:

  • wydatki kwalifikowalne : 126 346,03 EUR,
  • wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 86 494,91 EUR,
  • wkład własny: 39 851,12 EUR.

2015.11.01 – 2020.07.31