2008.02.21
21.02.2008 „Gazeta Wyborcza” Kielce

Odlewnie Polskie S.A.

Historia
            Dzieje odlewnictwa w Starachowicach sięgają ponad 100 lat wstecz. Już w 1899 roku, tuż obok terenów obecnej Odlewni powstał pierwszy na ziemiach polskich wielki piec opalany koksem i wykonano pierwsze odlewy. Po okresie międzywojennym i II wojnie światowej, kiedy to w zakładach tutejszych praca skupiała się wokół potrzeb fabryki zbrojeniowej, odlewnie stały się częścią Fabryki Samochodów Ciężarowych. Historia najnowsza Przedsiębiorstwa rozpoczyna się na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego stulecia, kiedy to w dobie przemian ustrojowych w naszym kraju nastąpiło jego usamodzielnienie.
Zakład trzeba było zbudować praktycznie od nowa – mówi Prezes Zarządu Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A., pan Zbigniew Ronduda. – Z poprzedniej odlewni pozostały wyłącznie mury. Również dzisiejsza załoga to prawie w 90 % nowi ludzie – pracowników pamiętających stary Zakład, do których i ja się zaliczam, zostało naprawdę niewielu. W ciągu 17 lat istnienia zmieniła się również produkcja – ciągle pozyskujemy kontrahentów i nowe zlecenia. Obecnie odlewamy znacznie więcej, niż miało to miejsce w starym Przedsiębiorstwie. Dzięki odłączeniu się od Fabryki Samochodów zmienił się także i profil – obecnie, co zrozumiałe, oferta jest o wiele szersza. Dotyczy to dużej różnorodności odlewów dla wielu branż, ale i wysokojakościowych tworzyw odlewniczych.
            Kilkanaście lat działalności Spółki ODLEWNIE POLSKIE nacechowane było sukcesywnym wdrażaniem nowych technologii, mających na celu maksymalnie podnieść jakość produktu przy minimalnym wzroście jego ceny. Pozwoliło to nie tylko na zdobycie w ciągu kilku lat silnej pozycji na rynku, ale miało również wpływ na udany debiut Firmy na GPW w 1998 roku. Od 2002 roku pakiet strategiczny akcji ODLEWNI POLSKICH posiada spółka prywatnych polskich przedsiębiorców OP Invest.

Technologia
            W ostatnich dwóch latach ODLEWNIE POLSKIE zainwestowały ponad 30 mln zł. w nowoczesne technologie i urządzenia. Dzięki temu wszystkie procesy odlewnicze są w pełni zautomatyzowane, a stosowane systemy wspomagania komputerowego skracają czas projektowania i przygotowania produkcji oraz umożliwiają proponowanie Klientom zmian w rozwiązaniach technicznych optymalizujących koszty wytwarzania i poprawiających właściwości użytkowe odlewów.
Przy zakupie maszyn kierowaliśmy się tym aby były z najwyższej półki najnowocześniejsze i najwydajniejsze – mówi Prezes Ronduda. Wszystkie pochodzą od najlepszych firm – światowych potentatów w produkcji maszyn dla przemysłu odlewniczego. Oczywiście nie poprzestajemy na tym co zostało zrobione do tej pory. Realizujemy obecnie  plan zrównoważonego rozwoju, tzn. inwestujemy równomiernie we wszystkie działy Firmy. W ten sposób unikniemy sytuacji, w której którakolwiek z komórek Zakładu mogłaby stać się przysłowiowym „najsłabszym ogniwem”, wąskim gardłem w procesie produkcyjnym – zapewnia Prezes.
Bardzo ważną dla ODLEWNI POLSKICH kwestią stał się rozwój technologii innowacyjnych i utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w Starachowicach. Dzięki funkcjonującemu w nim laboratorium możliwe będą prace nad udoskonaleniem najbardziej pracochłonnych procesów, m.in. wykonywania modeli, czy szlifowania odlewów. Pomoże to również w realizacji kolejnych planów Przedsiębiorstwa, skupiających się wokół koncepcji sprzedaży gotowego półproduktu czyli odlewu obrobionego. Warto w tym miejscu podkreślić, że ODLEWNIE POLSKIE dają sobie doskonale radę w pozyskiwaniu funduszy na rozwój technologii innowacyjnych – oprócz środków własnych Firma pozyskała niemal 9 mln zł pochodzących z dotacji unijnych.

Rynek
            Przedsiębiorstwo jest największym w Polsce i jednym z większych w Europie producentów odlewów z żeliwa sferoidalnego. Odbiorcy produktów ODLEWNI POLSKICH pochodzą w 80% z krajów Unii Europejskiej, głównie z Niemiec, Francji i Anglii. Eksportowane, częściowo obrobione odlewy cieszą się uznaniem wśród Kontrahentów Firmy głównie ze względu na ich bezkonkurencyjną, wysoką jakość.
Nasza działalność to w trzech czwartych produkcja odlewów, pozostałą część stanowią prace i usługi prowadzone przez naszych pracowników głównie w odlewniach w Niemczech. Zatrudniamy obecnie około 300 pracowników w Polsce i tyleż samo za granicą. Współpraca z zagranicznymi Kontrahentami bardzo dobrze nam się układa, co potwierdza profesjonalizm naszych pracowników – z dumą dodaje Pan Prezes.

Ludzie
          Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. została nominowana do tytułu „Solidny Pracodawca roku 2007” w IV edycji konkursu. Wyłaniane są w nim podmioty gospodarcze z całego kraju prowadzące właściwą politykę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz dające możliwości dobrego rozwoju i awansu pracownika.
Nasza załoga to najważniejsza sprawa – podkreśla Prezes Zbigniew Ronduda –tworzymy zgraną grupę, bez wyraźnego podziału na kadrę kierowniczą i tzw. szeregowych pracowników. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że to przecież ludzie tworzą Zakład i podnoszą jego wartość swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Dbamy o jak najlepsze relacje w firmie – możemy na sobie polegać i liczyć na siebie nawzajem. Dzięki temu każdy pracownik ODLEWNI POLSKICH ma świadomość tego, że przyczynił się do sukcesu jaki obecnie możemy odnotować. W naszym najbliższym otoczeniu jest duża ilość ludzi z ogromną wiedzą, zaangażowaniem i poświęceniem – nie musimy daleko szukać, a to jest nasz wielki atut. Nasi pracownicy nie muszą wyjeżdżać z kraju – mogą tu realizować swoje cele i ambicje. Dzięki temu również jesteśmy jednym z największym pracodawców w regionie, a w momencie powstania Ośrodka Badawczo – Rozwojowego będziemy jeszcze zwiększać zatrudnienie. W ten sposób spełniamy nie tylko ważną rolę społeczną, ale również gwarantujemy zachowanie doświadczeń i tradycji odlewniczych w Starachowicach – kończy Prezes Zbigniew Ronduda.

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
27-200 Starachowice
Al. Wyzwolenia 70
tel.: 041 275 86 00
fax: 041 275 86 80 do 82
www.odlewniepolskie.pl