ODLEWNIE  POLSKIE  S.A.

w  STARACHOWICACH

poszukują Kandydatów na stanowisko:

KONSERWATOR

SUWNIC, ŻURAWI, WCIĄGNIKÓW, DŹWIGNIC

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będą:

 • konserwacja urządzeń transportu bliskiego
 • utrzymywanie w stałej sprawności technicznej maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • przestrzeganie planu remontów i przeglądu urządzeń elektrycznych
 • odpowiedzialność za konserwację i naprawy urządzeń elektrycznych
 • diagnozowanie i usuwanie awarii
 • montaż suwnic, żurawi i wciągników

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe
 • uprawnienia UDT do konserwacji i obsługi UTB
 • uprawnienia SEP , G1 E
 • dopuszczenie do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych
 • umiejętność pracy w zespole pracowników
 • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie

ELEKTROMECHANIK

W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będą:

 • usuwanie usterek, awarii, utrzymanie w sprawności urządzeń produkcyjnych                             i pomocniczych
 • wykonywanie prac montażowych, przeglądów, konserwacji i remontów maszyn produkcyjnych i elektroenergetycznych
 • przygotowywanie nowych uruchomień na urządzeniach
 • analiza zdarzeń na urządzeniach i przedstawianie działań zapobiegawczych pod względem mechanicznym i elektrycznym
 • naprawa urządzeń mechanicznych i energetycznych

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe
 • uprawnienia energetyczne SEP E1
 • umiejętność posługiwania się schematami elektrycznymi
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi i elektronarzędziami
 • umiejętność pracy w zespole pracowników
 • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie

Oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne zasady wynagradzania
 • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • ciekawą pracę w młodym zespole i dynamicznym środowisku pracy

Oferty proszę składać do dnia 31.01.2021 r. 

 

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach                                          ul. W. Rogowskiego 22, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Akcyjną Odlewnie Polskie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach przy ul. W. Rogowskiego 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie – konserwator suwnic, żurawi