2011.10.20

ECHO DNIA Starachowice 20 października 2011,
Autor: Agnieszka Lasek-Piwarska
Odlewnie Polskie S.A. jako jedyna firma w województwie świętokrzyskim i jedna z dwunastu w kraju otrzymała w tym roku Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Organizatorem Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest NSZZ Solidarność, patronat honorowy objął prezydent Bronisław Komorowski. Celem akcji jest promowanie dobrych praktyk w polskich zakładach pracy.
Certyfikat zdobywają firmy, które przestrzegają prawa pracy i realizują w praktyce idee dialogu społecznego. W tym roku zorganizowano już czwartą edycję akcji. Firmę do konkursu zgłaszają zakładowe organizacje NSZZ Solidarność. Zgłoszenia rozpatrywane są przez Komisję Certyfikacją, w której skład wchodzą przedstawiciele Solidarności, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczpospolitej i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Komisja, jak czytamy w tegorocznym protokole z obrad – oceniając zgłoszone firmy, brała pod uwagę przestrzeganie prawa pracy w zakładach, przestrzeganie prawa pracowników do zrzeszania się, zawarty układ zbiorowy pracy oraz zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony.
W poprzednich latach certyfikatem nagrodzono 45 przedsiębiorstw. W tym roku wyróżniono 12 firm, które przez trzy lata mają prawo posługiwać się certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jedną z nich jest starachowicka spółka Odlewnie Polskie S.A.

Spotkanie w Belwederze
Statuetki i certyfikaty wręczył we wtorek w Belwederze prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. W spotkaniu wzięli udział związkowcy i oczywiście przedstawiciele wyróżnionych firm. Podczas spotkania głos zabrał prezydent Bronisław Komorowski i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
– Uroczystość przebiegała sprawnie – relacjonuje prezes Zbigniew Ronduda, który we wtorek w Warszawie odebrał statuetkę i certyfikat – Przewodniczący związku Piotr Duda podkreślał, że Solidarność bardzo sobie ceni współpracę z dobrymi pracodawcami. Statuetki wręczył prezydent Bronisław Komorowski, który podsumował akcję. Prezydent mówił, że idea akcji jest bardzo ważna, zaznaczył, że współpraca między pracodawcą a pracownikiem nie oznacza uległości a partnerstwo obu stron.
Certyfikaty otrzymały firmy z całego kraju, bardzo różnych branż i różnej wielkości. Po części oficjalnej był czas, aby przedstawiciele wyróżnionych firm mogli porozmawiać, wymienić się doświadczeniami.

Zgłosili pracownicy
Spółkę Odlewnie Polskie S.A. do konkursu zgłosili członkowie zakładowej Solidarności. Wniosek, z opinią Państwowej Inspekcji Pracy i struktur wojewódzkich Solidarności trafił do kapituły konkursowej. W Odlewniach Polskich w Starachowicach pracuje – jak informuje prezes Ronduda 325 osób. Zakładowa Solidarność liczy około 100 pracowników. W różnych związkach – jak mówi prezes – jest około połowa załogi. Załogi – chyba zadowolonej z warunków pracy. Prezes Ronduda podkreśla, że w firmie jest dobra atmosfera, są możliwości rozwoju, praca jest stabilna.
– W ubiegłym tygodniu, w zakładzie podsumowaliśmy ostatnie sześć lat działalności firmy – mówi prezes Zbigniew Ronduda – Nasza firma w tym czasie prowadziła bardzo duże inwestycje, których wartość szacujemy na około 75 milionów złotych. To dla nas duża kwota. Firma staje się coraz bardziej nowoczesna, za tym idą klienci, a gdy są klienci, praca jest stabilna. Wprowadzone nowe technologie sprawiają, że pracownicy mogą się rozwijać, szkolić, są też lepsze warunki pracy.
Na zadowolenie pracowników wpływa też wysokość pensji. Jak mówi Zbigniew Ronduda, średnia pensja pracowników Odlewni jest o około 20 procent wyższa niż średnia pensja w województwie świętokrzyskim, jest też wyższa niż średnia pensja w kraju.

Szanować człowieka
– Nie można unikać kontaktu z pracownikami, ze związkowcami – mówi o recepcie na dobre kontakty z załogą prezes Ronduda – Ja mam zawsze otwarte drzwi dla pracowników, zawsze wysłucham. Trzeba być z pracownikami, nie obok i na pewno nie przeciwko nim. Nie wolno bać się rozmawiać o trudnych problemach – bo takie są i zawsze będą. Trzeba być wiarygodnym. Jeśli zarząd podejmuje trudne decyzje, trzeba poinformować załogę jaki jest cel takiego działania. Przede wszystkim trzeba szanować każdego człowieka i dbać o dobrą atmosferę w pracy, bo przecież tutaj spędzamy większość swojego życia.
Odlewnie Polskie S.A. organizują różne imprezy, które integrują załogę. Związkowcy i zarząd rokrocznie organizują festyny dla pracowników i ich rodzin. Słynne w mieście są obchody „Dnia odlewnika” – impreza dla samych mężczyzn (których w firmie jest około 90 procent). Panie mają swój „Comber”.

Buduje wiarygodność
Prezes Zbigniew Ronduda jest dumny z certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
– Ten certyfikat to dla mnie wielkie wyróżnienie – mówi z uśmiechem – Wyróżnienie i potwierdzenie, że potrafię zarządzać ludźmi. Certyfikat jest też ważny dla firmy, bo buduje wiarygodność. Nasi klienci, zwłaszcza wielkie firmy, często chcą potwierdzenia, że nie łamiemy praw pracowniczych. I jeszcze jedno – ci którzy jeszcze nie pracują a chcieliby pracować chętniej do nas przyjdą.
Odlewnie Polskie S.A. działają w Starachowicach od 1993 roku. Od 1998 roku Odlewnie Polskie są spółką giełdową. Firma produkuje odlewy dla wielu branż i sektorów przemysłu. Sprzedaje głównie do krajów Unii Europejskiej, ale również do USA czy Korei Południowej. Od początku prezesem zarządu spółki jest Zbigniew Ronduda