polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki

KRS

Polityka informacyjna

Polityka różnorodności wraz z opisem jej stosowania

Polityka udzielania darowizn

Polityka wynagrodzeń

Procedura zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi

Za relacje inwestorskie w Odlewniach Polskich S.A. odpowiada:Leszek Walczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
tel. +48 41 275 86 02
e-mail: leszek.walczyk@odlewniepolskie.pl
polandEnglishGermanfrenchrussia