DOFINANSOWANIE

Efektywne wykorzystanie energii

Odlewnie Polskie S.A w dniu 08.01.2014 r. zawarły umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego ” Efektywne wykorzystanie energii ” Część 1) ” Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach ” przedsięwzięcia ” Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej “. Udział procentowy Dotacji z NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych wynosi 70%.

Dofinansowanie NFOŚiGW