polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Dobre Praktyki

Dobre Praktyki

Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2015 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie 2016

Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk

Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 r.

Za relacje inwestorskie w Odlewniach Polskich S.A. odpowiada:Leszek Walczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
tel. +48 41 275 86 02
fax +48 41 275 86 81
e-mail: leszek.walczyk@odlewniepolskie.pl
polandEnglishGermanfrenchrussia