PERSONNEL CONTACTS

Purchasing department

Purchase conditions are HERE

tomasz trzeciak

Tomasz Trzeciak
Specjalista ds. Zaopatrzenia

Wojciech Krzesniak

Wojciech Krześniak
Główny specjalista ds. Zakupów