polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach  

zatrudnią absolwentów Wydziału Odlewnictwa

Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na stanowisku:

 

 

 PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

w zakresie technologii odlewniczej

 

Oczekiwania wobec kandydata:

–  dobra teoretyczna znajomość zagadnień związanych z wytapianiem i krzepnięciem tworzyw odlewniczych (głównie żeliwa sferoidalnego) i technologią formy i rdzenia

–  dyspozycyjność, kreatywność i lojalność wobec firmy

–  umiejętność pracy w zespole

–  znajomość co najmniej jednego języka obcego

–  znajomość systemów CAD: Catia V5, Solid Works, NX

–  znajomość systemu CAE : ProCast

 

 

 

 

Oferujemy:

–  ciekawą pracę w młodym zespole i dynamicznym środowisku pracy

–  atrakcyjne zasady wynagradzania uzależnione od rzeczywistego wkładu pracy

–  możliwość szybkiego awansu i rozwoju zawodowego

–  możliwość dokształcania  (nieodpłatny udział w szkoleniach specjalistycznych

i językowych, studiach podyplomowych)

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie C.V. i listu motywacyjnego na adres:

Odlewnie Polskie S.A.

                     ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

                     27-200 Starachowice

                  z dopiskiem: REKRUTACJA

        lub e-mail: anna.wiejas@odlewniepolskie.pl

 

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE, 27-200 Starachowice ul. inż. Władysława Rogowskiego 22),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@odlewniepolskie.pl, tel. 41 275 86 42
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

polandEnglishGermanfrenchrussia