polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Wyniki postępowania ofertowego – stół granitowy z wyposażeniem mocującym

Logo

Starachowice, dnia 30.11.2016 r.

Wyniki postępowania ofertowego

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia „Dostawa fabrycznie nowego stołu granitowego z wyposażeniem mocującym z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” realizowanego w ramach projektu „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Wyniki postępowania – stół granitowy

polandEnglishGermanfrenchrussia