Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D, E, F

  • kapitał zakładowy – 38.141.667 PLN
  • ilość akcji – 12.713.889 akcji zwykłych na okaziciela A, B, C, D, E. F
  • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących.

L.p. Akcjonariusz data zmiany liczba akcji
(szt.)
udział
(%)
liczba głosów
(szt.)
udział
(%)
1. OP Invest Sp. z o.o. 2005-01-05 6.308.000 49,62 6.308.000 49,62
OP Invest Sp. z o.o. 2006-04-26 5.543.000 43,60 5.543.000 43,60
2. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2005-01-31 886.683 6,97 886.683 6,97
3. Leszek Walczyk 2005-01-05 455.683 3,58 455.683 3,58
Leszek Walczyk 2007-08-22 472.683 3,72 472.683 3,72
Leszek Walczyk 2007-11-14 477.683 3,76 477.683 3,76
Leszek Walczyk 2007-11-21 482.683  3,80 482.683 3,80
Leszek Walczyk 2008-07-01 487.683 3,84 487.683 3,84
Leszek Walczyk 2008-07-02 492.683 3,88 492.683 3,88
4. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2006-05-04 639.973 5,03 639.973 5,03
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2007-02-09 513.004 4,03 513.004 4,03
5. Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. w Warszawie 2006-04-21 650.000 5,11 650.000 5,11
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. oraz Leg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2008-02-05 614.346 4,83 614.346 4,83
6. Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT 2007-11-21 855.734 6,73 855.734 6,73
7. Mariusz Bruliński 2009-02-03 642.556 5,05 642.556 5,05

– Deutsche Bank AG we Frankfurcie zawiadomił, że na dzień  2005-01-20  posiada 581.683 akcji, co stanowi 4,58% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,

–  Deutsche Bank AG we Frankfurcie zawiadomił, że na dzień  2006-03-02  posiada 609.650 akcji, co stanowi 4,79% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,

– Pan Mariusz Bruliński zawiadomił, że na dzień  2010-09-27  posiada 238.000 akcji, co stanowi 1,15% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,

– „W dniu 1 lutego 2006 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. sprzedał wszystkie swoje akcje Handlowy Zarządzanie Aktywami SA „HanZA” na rzecz spółki Legg Mason, Inc. „Legg Mason”, z siedzibą w Baltimore, USA. W wyniku przeprowadzonej transakcji HanZA stała się w całości spółką zależną od Legg Mason.”

Uwaga: Podkreślenie oznacza zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza