odlewnie-ue1

Zapytanie ofertowe na”Dostawę, montaż oraz instalację fabrycznie nowych serwera, macierzy dyskowej, komputera (2szt.)” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 do ZO

Zał. 1 do ZO (word)

Zał.2 do ZO