Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe 2011 r.
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody ze sprzedaży) 5,52%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) 1,25
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) 75,54%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto / aktywa ogółem) 7,72%