polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Kontakt

Kontakt

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
z siedzibą w Starachowicach
Adres: 27-200 STARACHOWICE,  INŻ. WŁADYSŁAWA ROGOWSKIEGO 22
tel. +48 41 275 86 00
fax +48 41 275 86 80 do 82
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000024126

Kapitał zakładowy Spółki: 30.996.181,50 złotych wpłacony w całości
NIP: 664-00-05-475
Zarząd:
Zbigniew Ronduda- Prezes Zarządu
Leszek Walczyk- Wiceprezes Zarządu
Ryszard Pisarski- Wiceprezes Zarządu

ZARZĄD
tel. +48 041 275 86 01, 275 86 02, 275 86 05
e-mail: zarzad@odlewniepolskie.pl

MARKETING

Henryk Schmalenberg – Dyrektor Marketingu
e-mail: henryk.schmalenberg@odlewniepolskie.pl
tel. 041 275 86 04
fax 041 275 86 81

Robert Kopa – Szef Projektu
e-mail: robert.kopa@odlewniepolskie.pl
tel. 041 275 86 26
fax 041 275 86 81

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Nazwa firmy / Instytucji: (wymagane)

Imię i Nazwisko: * (wymagane)

Miasto: * (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą przy Alei Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice, w podanych powyżej celach.

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice, w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celach archiwalnych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

polandEnglishGermanfrenchrussia